4 ნოემბერს საქართველოს მიკროსაფინანსო ასოციაციის ორგანიზებით ჩატარდა შეხვედრა – პრეზენტაციები.შეხვედრას ესწრებოდნენ  ასოციაციის წევრი ორგანიზაციების, “კრედიტინფო საქართველოს” და Software group-ის წარმომადგენლები. “კრედიტინფო საქართველომ” და Software Group -მა ასოციაციის წევრებს გააცნო თავიანთი პროდუქტები. Software Group -მა ასოციაციის წევრებს შესთავაზა ფასდაკლებები მათ პროდუქტებზე.