მმართველობა

1. ბესიკ შენგელია – ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე, სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „ლაზიკა კაპიტალის“ დირექტორი;

2. არჩილ ბაკურაძე – სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია “კრისტალის” სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე;

3. ვუსალ ვერდიევი – სს „ფინკა ბანკი საქართველოს“ აღმასრულებელი დირექტორი;

4. ზაზა ფირცხელავა – სს ბანკი „კრედოს” აღმასრულებელი დირექტორი;

5. თამარ ლებანიძე –  სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „მაიკროფინის“ სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე.

6. ზურაბ ახალაია – შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „კრედექსის“ დირექტორი.

იური ლებანიძე- ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი.