მოგების გადასახადის რეფორმა და საგადასახადო ადმინისტრირების გამარტივების მიმართულებით დაგეგმილი ღონისძიებები იყო განხილვის ერთ-ერთი ძირითადი თემა ფინანსთა მინისტრს, ნოდარ ხადურსა და მიკროსაფინანსო ასოციაციის წარმომადგენლებს შორის 11 მარტს გამართულ შეხვედრისას.

სამინისტროს წარმომადგენლებმა ასოციაციის წევრებს გააცნეს მოგების გადასახადის რეფორმასთან დაკავშირებული ტექნიკური და ადმინისტრაციული საკითხები, მათი განხორციელების შემთხვევაში მოსალოდნელი საფინანსო-ეკონომიკური შედეგები.

როგორც შეხვედრაზე აღინიშნა, გრძელდება მსჯელობა, თუ რა პერიოდიდან იქნება შესაძლებელი აღნიშნულ რეფორმაში საფინანსო სექტორის ჩართვა. საგადასახადო კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებების გარდა, საუბარი ასევე შეეხო აღნიშნულ სექტორში დღეს არსებულ ვითარებას და დარგის განვითარების პერსპექტივას.