საქმიანობა

ასოციაციამ აწარმოა მოლაპარაკებები სს "კრედიტინფო საქართველოსთან" და მიაღწია ეკსკლუზიურ შეთანხმებას.ასოციაციის წევრებზე კრედიტინფომ მომსახურების შეღავათიანი პირობები გაავრცელა (უფრო იაფი ტარიფები), როგორც ნეგატიურ ასევე პოზიტიურ სესხების ინფორმაციაზე. ეს აძლევს შესაძლებლობას მცირე და ახლად შექმნილ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს ისარგებლონ კრედიტინფოს პროდუქტით და კრედიტების გასაცემად საჭირო ინფორმაციის მისაღებად არ ეძებონ სხვა შემოვლითი გზები. ამჟამად მიმდინარეობს მოლაპარაკებები კიდევ უფრო შეღავათიან ტარიფებზე [...]